O nas


Language Trainers Group to grupa nauczycieli, którzy z pasją podchodzą do nauczania. Korzystamy z interaktywnych kursów multimedialnych renomowanych wydawnictw w zakresie języka angielskiego i wszystkich przedmiotów szkolnych. Prowadzimy zajęcia metodą Active Teach; uczniowie stają się aktywnymi słuchaczami, angażują wiele zmysłów oraz ruch w proces uczenia się. Znacznie szybciej w ten sposób rozumują i zapamiętują wiedzę. Stworzyliśmy również autorskie programy zajęć pobudzające koncentrację. Wszystko to z wielkim zaangażowaniem realizujemy już od trzech lat jako pozalekcyjne formy nauczania. Zapraszamy na bezpłatną lekcję próbną!

Nasza oferta to przede wszystkim:

*kursy języka angielskiego pod kątem egzaminów podstawowych i rozszerzonych do szkoły, konwersacji, gramatyki, pisania, itp. w zależności od potrzeb ucznia lub grupy uczących się. Wszystko przeprowadzmy w bardzo ciekawej multimedialnej formie Active Teach.

http://www.pearson.pl/angielski/katalog-sklep/szkoly-podstawowe-klasy-4-6/discover-english/discoever-english-staerter/activeteach.html

*kursy przedmiotowe: matematyka, j. polski, historia, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia. Przygotowujemy do egzaminów trzecioklasisty, szóstoklasisty, gimnazjalnych, maturalnych, jak również do sprawdzianów bieżących w grupach lub indywidualnie z podziałem na wiek i umiejętności ucznia. Wiedza przedmiotowa również wykładana jest przy użyciu formy Active Teach

*interdyscyplinarne kursy dla dzieci i młodzieży z kłopotami w utrzymywaniu koncentracji, nie mogących się skupić dłużej niż 3 minuty. Pokażemy takim uczniom jak uczyć się różnych przedmiotów, by problemy z nauką stały się przeszłością. Ćwiczymy u ucznia pamięć i rozumienie alternatywną formą użycia wyobraźni. Szczegóły w zakładce: "Jak uczymy"

Jesteśmy placówką dostosowującą się do Waszych potrzeb. Wychodząc naprzeciw trudnościom związanym z dojeżdżaniem uczniów na zajęcia, organizujemy je również w szkołach w małych miejscowościach. Jeśli chcą Państwo dać szansę sobie i swoim dzieciom na uczestnictwo w naszych zajęciach, zorganizujemy je u Was na miejscu jeśli możliwości techniczne na to pozwolą!!!

Free Web Hosting